Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá Dịch vụ Massage Quận 7
MASSAGE BODY TOÀN THÂN KHÔNG DẦU 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TOÀN THÂN KHÔNG DẦU 100 PHÚT QUẬN 7

600.000vnđ

Có gói massage toàn thân không dầu 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TOÀN THÂN KHÔNG DẦU 60 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TOÀN THÂN KHÔNG DẦU 60 PHÚT QUẬN 7

500.000vnđ

Có gói massage toàn thân không dầu 60 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TOÀN THÂN KHÔNG DẦU 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TOÀN THÂN KHÔNG DẦU 120 PHÚT QUẬN 7

750.000vnđ

Có gói massage toàn thân không dầu 120 phút

Đã bao gồm tiền tip
MASSAGE BODY TOÀN THÂN ĐÁ NÓNG 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TOÀN THÂN ĐÁ NÓNG 100 PHÚT QUẬN 7

560.000vnđ

Gói dịch vụ massage đá nóng 100 phút quận 7 tại Nspa.

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TOÀN THÂN ĐÁ NÓNG 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TOÀN THÂN ĐÁ NÓNG 120 PHÚT QUẬN 7

720.000vnđ

Gói dịch vụ massage đá nóng 120 phút quận 7 tại Nspa.

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TOÀN THÂN ĐÁ NÓNG 60 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TOÀN THÂN ĐÁ NÓNG 60 PHÚT QUẬN 7

420.000vnđ

Gói dịch vụ massage đá nóng 60 phút quận 7 tại Nspa.

Đã bao gồm tip
BẤM HUYỆT SHIATSU NHẬT BẢN 100 PHÚT QUẬN 7

BẤM HUYỆT SHIATSU NHẬT BẢN 100 PHÚT QUẬN 7

620.000vnđ

Dịch vụ bấm huyệt shiatsu Nhật Bản 100 phút

Đã bao gồm tip
BẤM HUYỆT SHIATSU NHẬT BẢN 120 PHÚT QUẬN 7

BẤM HUYỆT SHIATSU NHẬT BẢN 120 PHÚT QUẬN 7

760.000vnđ

Dịch vụ bấm huyệt shiatsu Nhật Bản 120 phút

Đã bao gồm tip
BẤM HUYỆT SHIATSU NHẬT BẢN 60 PHÚT QUẬN 7

BẤM HUYỆT SHIATSU NHẬT BẢN 60 PHÚT QUẬN 7

460.000vnđ

Dịch vụ bấm huyệt shiatsu Nhật Bản 60 phút

Đã bao gồm tip
DỊCH VỤ MASSAGE BODY 4 TAY 100 PHÚT QUẬN 7

DỊCH VỤ MASSAGE BODY 4 TAY 100 PHÚT QUẬN 7

990.000vnđ

Gói dịch vụ massage 4 tay 100 phút

Đã bao gồm tip
DỊCH VỤ MASSAGE BODY 4 TAY 120 PHÚT QUẬN 7

DỊCH VỤ MASSAGE BODY 4 TAY 120 PHÚT QUẬN 7

1.230.000vnđ

Gói dịch vụ massage 4 tay 120 phút

Đã bao gồm tip
DỊCH VỤ MASSAGE BODY 4 TAY 60 PHÚT QUẬN 7

DỊCH VỤ MASSAGE BODY 4 TAY 60 PHÚT QUẬN 7

780.000vnđ

Gói dịch vụ massage 4 tay 60 phút

MASSAGE BODY KIỂU THÁI 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY KIỂU THÁI 100 PHÚT QUẬN 7

600.000vnđ

Gói dịch vụ thái Massage 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY KIỂU THÁI 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY KIỂU THÁI 120 PHÚT QUẬN 7

760.000vnđ

Gói dịch vụ thái Massage 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY KIỂU THÁI 60 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY KIỂU THÁI 60 PHÚT QUẬN 7

460.000vnđ

Gói dịch vụ thái Massage 60 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TINH DẦU AROMA 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TINH DẦU AROMA 100 PHÚT QUẬN 7

620.000vnđ

Massage body tinh dầu 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TINH DẦU AROMA 60 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TINH DẦU AROMA 60 PHÚT QUẬN 7

460.000vnđ

Massage body tinh dầu 60 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TINH DẦU AROMA 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TINH DẦU AROMA 120 PHÚT QUẬN 7

760.000vnđ

Massage body tinh dầu 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TRỊ LIỆU GỪNG TƯƠI 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TRỊ LIỆU GỪNG TƯƠI 120 PHÚT QUẬN 7

830.000vnđ

Gói massage trị liệu gừng tươi 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TRỊ LIỆU GỪNG TƯƠI 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TRỊ LIỆU GỪNG TƯƠI 100 PHÚT QUẬN 7

680.000vnđ

Gói massage trị liệu gừng tươi 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TRỊ LIỆU VỚI THẢO DƯỢC 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TRỊ LIỆU VỚI THẢO DƯỢC 100 PHÚT QUẬN 7

720.000vnđ

Gói dịch vụ massage trị liệu với thảo dược 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TRỊ LIỆU VỚI THẢO DƯỢC 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TRỊ LIỆU VỚI THẢO DƯỢC 120 PHÚT QUẬN 7

850.000vnđ

Gói dịch vụ massage trị liệu với thảo dược 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TRỊ LIỆU NGẢI CỨU 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TRỊ LIỆU NGẢI CỨU 100 PHÚT QUẬN 7

680.000vnđ

Gói massage body trị liệu ngải cứu 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE BODY TRỊ LIỆU NGẢI CỨU 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE BODY TRỊ LIỆU NGẢI CỨU 120 PHÚT QUẬN 7

830.000vnđ

Gói massage body trị liệu ngải cứu 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE CỔ VAI GÁY QUẬN 7

MASSAGE CỔ VAI GÁY QUẬN 7

200.000vnđ

Gói massage cổ vai gáy 30 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE CHÂN CỔ VAI GÁY LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE CHÂN CỔ VAI GÁY LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 100 PHÚT QUẬN 7

450.000vnđ

Gói Massage chân cổ vai gáy lưng và đá nóng 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE CHÂN CỔ VAI GÁY LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE CHÂN CỔ VAI GÁY LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 120 PHÚT QUẬN 7

560.000vnđ

Gói Massage chân cổ vai gáy lưng và đá nóng 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE CHÂN CỔ VAI GÁY LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 60 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE CHÂN CỔ VAI GÁY LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 60 PHÚT QUẬN 7

360.000vnđ

Gói Massage chân cổ vai gáy lưng và đá nóng 60 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE CHÂN, MASSAGE 4 TAY, CỔ VAI GÁY, LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE CHÂN, MASSAGE 4 TAY, CỔ VAI GÁY, LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 120 PHÚT QUẬN 7

1.060.000vnđ

Gói dịch vụ massage chân, 4 tay cổ vai gáy, lưng và đá nóng 120 phút

Đã bao gồm giá tip
MASSAGE CHÂN, MASSAGE 4 TAY, CỔ VAI GÁY, LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 100 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE CHÂN, MASSAGE 4 TAY, CỔ VAI GÁY, LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 100 PHÚT QUẬN 7

860.000vnđ

Gói dịch vụ massage chân, 4 tay cổ vai gáy, lưng và đá nóng 100 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE TOÀN THÂN, CẠO GIÓ, GIÁC HƠI VÀ ĐẢ THÔNG KINH LẠC 120 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE TOÀN THÂN, CẠO GIÓ, GIÁC HƠI VÀ ĐẢ THÔNG KINH LẠC 120 PHÚT QUẬN 7

880.000vnđ

Gói dịch vụ massage toàn thân, cạo gió giác hơi và đả thông kinh lạc 120 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE CHÂN, MASSAGE 4 TAY, CỔ VAI GÁY, LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 60 PHÚT QUẬN 7

MASSAGE CHÂN, MASSAGE 4 TAY, CỔ VAI GÁY, LƯNG VÀ ĐÁ NÓNG 60 PHÚT QUẬN 7

860.000vnđ

Gói dịch vụ massage chân, 4 tay cổ vai gáy, lưng và đá nóng 60 phút

Đã bao gồm tip
MASSAGE TOÀN THÂN, CẠO GIÓ, GIÁC HƠI VÀ ĐẢ THÔNG KINH LẠC QUẬN 7

MASSAGE TOÀN THÂN, CẠO GIÓ, GIÁC HƠI VÀ ĐẢ THÔNG KINH LẠC QUẬN 7

680.000vnđ

Gói dịch vụ massage toàn thân, cạo gió giác hơi và đả thông kinh lạc 100 phút

Đã bao gồm tip
Zalo
Hotline